top of page
Úvodní video

MOŽNOSTI BIOTRONIKY

V dlouhém vývojovém období plynuly statisíce let. Po tu dobu se zdokonalovalo naše myšlení až do nynějšího stupně a pokračuje dál. Objevujeme a poznáváme kolem sebe i v sobě. Naše zdravá lidská zvídavost nás vede k poznávání dalších životních obzorů. Není člověka, který by mohl říci, že zná vše, nebo že pronikl do velkých hloubek tajemství života. Stále vyvstávají nové objevy, naše názory se doplňují a nově formují. Nebylo by vědecké a důstojné člověka zůstávat na jednom místě a zavírat oči před novými fakty. A nebylo by rozumné své další poznání brzdit.

Jedním z největších problémů byl a bude sám člověk. Zamysleme se nad sebou samým, nad svým tělem a životním projevem. Zamysleme se nad trochu jiným postojem k tomuto problému. Nové myšlenky vždy naznačují nové možnosti. A o to se nyní jedná.


Budu mluvit o životě. Budu mluvit o lidském těle, ve kterém probíhají životní pochody, které z něho tvoří živé tělo. Budu mluvit o energii, která vytváří nové pochody a je životem. Budu podávati pouze své názory.

Slyšíme-li slovo energie, u většiny z nás se v mysli ozve: elektřina, radiační záření, magnetické pole a tak dále. Ani neuvažujeme o tom, že jsme dosud poznávali pouze jeden druh energie, kterou můžeme nazvat ANORGANICKOU. Uplatňuje se v průmyslu, můžeme s ní svítit a topit a také ji používáme ve zdravotnictví.

Pokud je používána terapeuticky, znamená skoro vždy destruktivní účinek. Je používána k odstraňování, rušení, ničení něčeho, co je nutno zničit, aby se prospělo zdraví nebo aby byl zachráněn lidský život. Její použití je tedy převážně destruktivní, ale málokdy konstruktivní, léčebné.

Na rozdíl od anorganické energie se nyní objevuje na vědeckém obzoru ORGANICKÁ energie.

Je to také energie, a přece je jiná. Zatím se o ní ví jen málo, ale přesto je nepochybné, že je daleko složitější a že na ni neplatí tak docela poučky a zákonitosti, které platí pro energii anorganickou.

Mezi organickou a anorganickou energií je takový rozdíl, jako mezi organickou a anorganickou hmotou.

Organická energie je pro živé tělo KONSTRUKTIVNÍ. Říkáme jí „bioenergie“ nebo „vitální síla“. Patří živému organismu a je nedílnou součástí všeho živého. Bude dobré zvyknout si na toto dělení a oba druhy energií od sebe odlišovat.

                                                                                                           J.Z.

 

41 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SMYSL ŽIVOTA

1 Comment


Welcome to 'Top 15 Online,' your premier destination for expertly curated, up-to-the-minute content exploring the latest trends across a diverse range of interests. Our platform is thoughtfully designed to not only keep you well-informed but also captivated and inspired, offering a thoughtfully selected mix of articles, videos, and insightful perspectives. Whether your interests lie in technology, fashion, travel, well-being, or anything in between, we're here to satisfy your cravings. Our devoted team of specialists diligently scours the digital landscape to bring you the most relevant and engaging content, ensuring you're always up-to-date on the most exciting and important developments.

READ MORE - https://www.top15online.com/

Like
Díl 1.
Díl 2.
bottom of page