top of page
Úvodní video

Vše je jen myšlenka

Vše je jen myšlenka a není nic, co by jí nebylo. Nemyslím tím ovšem produkt myšlení, který nazýváme myšlenkou. Myslím tím myšlenkovou podstatu veškerého bytí. Je to centrální vědomí veškerého bytí – a to je samozřejmě myšlenkové podstaty. Je to velký hotový děj, ve kterém to, čemu říkáme, že bylo, jest a bude, je hotové, stálé a teď. Nic nebylo, nic nebude. Vše už je hotové a stálé. Není čas, je jenom stálé trvání.

Představme si, že se na chvíli odpoutáme od současného dění a staneme v bezčasovosti nad „Tvůrčím dílem“.

Veškeré vesmírné dění je zastaveno a trvá v nehybnosti. Před námi stojí útvar „Tvůrčí dílo“. Pozorujeme současně všechny doby. Máme před sebou to, čemu lidé říkají minulost, přítomnost

i budoucnost. Zastavil se běh času. Vše trvá. Před námi jsou všechny děje Tvůrčího díla (všechny osudy všeho). Je zde celý vesmír v rozežhaveném rozptylu i v dostředivém seskupování a chladnutí. Je zde doba, kdy se vytvořila naše planeta, chladla až do doby, kdy se věčný život na ní projevil v takové formě, jakou jako lidé známe a ve které žijeme. Vidíme první organický život, prvé mikroskopické životní elementáry, dále již složitější větší bytosti, pak přecházení života na souš z vody, prvé životy bytostí rostlin, přechod z rostlin do živočichů, vývoj živočichů do vyšších a složitějších bytostních forem. Ve své myšlence vidíme vývoj k prvému člověku, pozorujeme jeho dějiny a vidíme dále i to, čemu dnes říkáme budoucnost. Vidíme další děje, další vývoj bytosti, který jde přes člověka k vyšším a vyšším tvorům. Vidíme změnu životních podmínek na planetě, která chladne. Vidíme změnu životních forem, které se přizpůsobují daným podmínkám. Vidíme celý vesmír v jeho pulsujícím životě. Vidíme dechové impulsy vesmíru, který se znovu rozežhavuje, jeho hmota se rozptyluje, aby se později opět soustředila a chladla. Vidíme chod planet, které jsou někdy jen silovými prvky, pak jsou plynné, kapalné a tuhé, aby se opět jejich hmota rozešla a pak sešla, dále rozešla a sešla. Vidíme dýchat celý vesmír. Vidíme dějové osudové události všeho teď – najednou – současně. --- JZ


578 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SMYSL ŽIVOTA

Comments


Díl 1.
Díl 2.
bottom of page