top of page

BRAMBORY

BRAMBORY

Brambory nesmějí být nikdy základním a hlavním jídlem ani na oběd, ani na večeři. Vždy musejí zůstat jen doplňkem k jídlu. Mohou totiž zapříčinit těžká onemocnění a zatížení duševní, neboť patří do rodiny jedovatých hlíz, které jen v malém množství a dobře promísené s ostatní zeleninou, nebo spolu s mlékem jako protijedem, jsou tělu prospěšné a zdraví neškodí. Proto kupříkladu bramborové saláty se mohou beztrestně požívat jen s velkým množstvím ostatní zeleniny a bez tuku.
Brambory počítáme mezi zeleninu a jenom jako zeleninu jich požíváme, to jest nikdy ne ve větším množství než ostatní zeleniny. Vše, co vám zachutná, nesmíte požívat v přemíře, ale vždy středně k poměru k druhým jídlům, aby byla zachována rovnováha a jedna živina nebyla protěžována na úkor druhé.

bottom of page