top of page
Úvod

Knihovna

Bytí - životní filosofie
Přednášky I.
Zezulkova Biotronika
Bratrstvo
Přednášky II.
Odpovědi 1976 - 1982
Život Přinašeče
Espiritismo
Alternativní medicína ve světě
Časoprostor + gravitace
obalka_byti.jpg

BYTÍ - ŽIVOTNÍ FILOZOFIE

Základní dílo Přinašeče z Prahy, které nevzniklo jako kompilace, ale je výsledkem daru Ducha, který dostal autor pan Josef Zezulka ve svých 33 letech, na Velikonoce roku 1945 v den svých narozenin 30. března. Dar Ducha je schopnost znát pravdu Bytí bez prostředníků. Je to přímé napojení na nadvědomí. Má ji jen jeden člověk za 2000 let. Stejně jako poslední tři Přinašeči Abrahám, Mojžíš a Ježíš. Nyní je aktivováno další duchovní centrum – Praha, pro dalších 6000 let. 
Zda najdete cestu k této nové „Bibli“ pro dalších 2000 let, záleží jen na vás.

Překlady:

vlajka-cz.gif
vlajka-en.gif
vlajka-i.gif
vlajka-d.gif
vlajka-f.gif
vlajka-ru.gif
vlajka-gr.gif
zezulkova_biotronika.jpg

ZEZULKOVA BIOTRONIKA

Sborník statí Josefa Zezulky, který mimo jiné poprvé trochu hlouběji objasňuje práci biotronika a jeho filosofii.
Doufáme, že se biotronika Josefa Zezulky stane v budoucnosti součástí zdravotnictví s cílem pomoci potřebným.

Překlady:

vlajka-en.gif
bratrstvo.jpg

BRATRSTVO

prednasky_1.jpg

PŘEDNÁŠKY I.

V elektronické jsou zpřístupněny kapitoly CESTA a OSUD.

prednasky_2.jpg

PŘEDNÁŠKY II.

V elektronické jsou zpřístupněny kapitoly ŽIVOTNÍ RYTMUS a VÝVOJOVÁ DUCHOVNÍ FORMA.

odpovedi.jpg

ODPOVĚDI 1976 - 1982

"Být kladnou složkou Tvůrčího díla, měl by být náš cíl!"

Tato prostá věta je klíčem k bráně poznání a také osnova úvah a rozprav, které byly sepsány na základě rozhovorů J. Zezulky se žáky. Možná, že zpočátku se nám bude zdát, že se odpovědi na dané otázky opakují, ale častým opakováním se lépe zmocníme nových poznatků. Proto se snažme, abychom mohli chápat čím dál více, a je na nás, jak se nám to bude dařit. K tomu ať je nám pomocníkem tato kniha. Autor tohoto spisku neprovedl žádnou úpravu hovorové řeči a nesáhl k jinému uspořádání přednášek.

espiritismo.jpg

ESPIRITISMO

Josef Zezulka nasceu a 30 de Março de 1912 na cidade Brno, viveu a trabalhou em Praga. Em 1945, na altura de Páscoa, aos 33 anos, a sua vida sofreu uma mudança extraodinariamente misteriosa i inesperada. Ele viveu um estado extraordinário da consciencia aberta. Ele a descreveu: "Como que me tivesse lembrado dalgo que já anhes tinha sabido, e depois o esquecera". Ele recebe duas dádivas. A dádiva do espírito, o que é a de vir a conhecer a verdade da lei de vida sem estudar e sem mediadores, e a dádiva da cura. O presente livro resulta da dádiva do espírito, através da qual desenvolve a filosofia do Ser, e do outro lado estabelece a biotrónica como uma dispciplina curativa, a um pouco mais tarde torna-se um curandeiro, biotrónico-sanativo de fama mundial Perante os médicos demonstra muitas vezes a sua capacidade de curar as doenças mais graves, por meio do seu tratamento indubitável do cancro. Apesar da atitude desfavorável da ideologia estatal ganha também o exito internacional.

Překlady:

pt_web.jpg
cam.jpg

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ -

O ČEM SE MLČÍ

Profesní komora SANÁTOR

Svaz biotroniků Josefa Zezulky

2018

PDF kniha volně ke stažení (20 MB)

Překlady:

vlajka-en.gif
zivot_prinasece_obalka.jpg

Tomáš Pfeiffer - ŽIVOT PŘINAŠEČE

Spojení stého výročí narození pana Josefa Zezulky a přelomového roku 2012 bylo důvodem, proč poprvé vyslovit velké tajemství Prahy. Přinašeč se rodí jednou za 2000 let. Ve 33 letech se probudí jeho schopnost napojení na pravdu Bytí. Rodí se vždy před další přicházející érou, aby pomohl lidem v jejím nastartování. Je vždy nesmírně těžké tento osud naplnit. V této knize najdete popis životní cesty toho, kdo byl po generace vzýván a očekáván. V tichosti, téměř nikým nepoznán, prožil celý svůj život v Praze. 
 

Překlady:

vlajka-en.gif
casoprostor-gravitace

Tomáš Pfeiffer - ČASOPROSTOR + GRAVITACE

Zamyšlení nad vztahem tří a čtyřrozměrného prostoru v jeho praktickém vzájemném projevu. Zdůvodnění horizontu poznání ve vztahu k nekonečnému vesmíru. Nové fyzikální paradigma. Věnováno budoucím generacím Platónského věku jako pomoc v jejich hledání smyslu a řádu života, v časoprostoru, který je jejich domovem.
 

Překlady:

vlajka-en.gif
casoprostor-gravitace
otaznik.jpg

Tomáš Pfeiffer - ? (otazník)

Dlouho váhám zda tuto knihu vydat. Obsah je osobní jak jen obsah může být. Text je sestaven ze vzkazů ze záhrobí, protože jsem jej obdržel darem těsně před smrtí svého duchovního mistra J.Z. Přiznám se, že při prvním čtení mi vytryskly slzy z očí. Vnímal jsem laskavé rady svému pokračovateli.

Překlady:

? (otazník)
bozi-jiskra.webp

Tomáš Pfeiffer - BOŽÍ JISKRA

Překlady:

Boží jiskra
bottom of page