top of page
Úvod

Onkologická prevence

Abstrakt

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Výskyt nádorových onemocnění se zvyšuje jak u dětí, tak dospělých. Pan Josef Zezulka vypracoval systém účinného ovlivnění této nemoci v její příčině a popsal i její patogenezi.

Josef Zezulka jako první pojmenoval rakovinu jako proces vznikající na podkladě bioenergetické nedostatečnosti, kdy dochází k nerovnováze některých orgánových center. Důsledkem je pak mimo jiné například ztráta obranyschopnosti vůči kancerogenům.

Josef Zezulka upozorňuje na přílišné přetěžování organismu karcinogenními látkami, jejichž výskyt se neustále zvyšuje. Dehet ve všech podobách staví na místo jednoho z nejsilnějších karcinogenů. Rovněž varuje před kyselinou benzoovou. Nejhorší potravinou vůbec jsou uzeniny, kdy dochází ke konzervaci dehtem (sycením v kouři). Jelikož dehet vzniká i procesem pražení, velice problematické jsou rovněž potraviny, které se pražením vyrábí (např. káva, kakao, melta).

Pouhou úpravou životosprávy – vyloučením příjmu karcinogenů v co nejširší možné míře - lze riziko rakoviny výrazně snížit, a to i v případě dětských rakovin, kdy se matka v době těhotenství vyvaruje konzumaci potravin obsahujících dehet a jiné kancerogeny. 

Při onkologickém onemocnění všech typů je organismus pacienta přecitlivělý na kancerogeny. Zde je tedy zcela zásadní, aby pacient dodžoval Antikancerogenní dietu (viz Antikancerogenní dieta).  Sama dieta není v žádném případě schopna nádory léčit, úspěšné ovlivnění ale podmiňuje. Podobně jako při alergii tedy musíme odstranit kancerogen z dosahu pacienta.

Poznatky Josefa Zezulky, které prezentoval od poloviny 20. století, jsou zdokumentovány v jeho vydaných publikacích a shodují se se současnými závěry vědy.

Názory biotroniky na příčiny a ovlivnění některých nemocí

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

Druhou nejčastější příčinou úmrtí v naší republice jsou nádorová onemocnění. Jejich výskyt hrozivě stoupá včetně novorozeneckých a dětských. Ještě před několika desítkami let nebylo třeba budovat dětská specializovaná pracoviště pro toto onemocnění. Společně s nárůstem dospělých nemocných to znamená, že tato choroba nebyla zvládnuta jak v prevenci, tak léčebně. Pan Josef Zezulka, zakladatel biotroniky, vypracoval systém účinného ovlivnění této nemoci v její příčině a popsal její patogenezi. Dovolím si vás nyní s jeho myšlenkami seznámit. 

Rakovina, nebo jak říkali staří - morbus Prométheí - Prométheova choroba, je nemoc způsobená přílišným používáním ohně. Ten totiž produkuje jeden z nejsilnějších karcinogenů - dehet. Samozřejmě mezi karcinogeny patří celá řada dalších látek, které člověk vyrábí a používá. 

Tato choroba má dvě hlavní příčiny, které se na jejím vzniku podílejí. Je-li za prvé naše detoxikační schopnost soustavně přetěžována přílišným množstvím kancerogenů, dojde po různě dlouhém čase k jejímu oslabení až zhroucení. Pak se karcinogen, který je vlastně buněčným jedem, dostane až k samé buňce, která se pak vymkne kontrole organismu a začíná proces bujení. Za druhé musí být zároveň oslabena morfologická centra v našem mozku. Jsou to ta centra, která odpovídají za tvar našeho těla. Podílejí se na hojení ran a jsou odpovědná za vznik benigních novotvarů - proto je zvýšený výskyt například různých znamének a výrůstků na kůži i příznakem zvýšeného rizika vzniku nádorového procesu.

 

ZEZULKOVA ANTIKANCEROGENNÍ DIETA 

Zakázáno: 

Kouření - Vynechat vše, co je uzené (např. uzené maso, salámy, šunka, uzený sýr atd.). - Vše pražené, i odvary z praženého (např. káva, melta, kakao, čokoláda atd.). - Vše smažené. - Vše pečené. Co je nutné požívat jako pečené (např. chléb), odkrojit kůrku. Nutné ostatní pečivo (např. housky) jen bledé, nevypečené, a co nejméně. - Vynechat konzervy s kyselinou benzoovou. - Chránit se všeho, co obsahuje dehet (např. masti). 

Doporučeno: 

Potrava syrová (např. ovoce, zelenina, mléko, máslo atd.). Pokud se jakákoliv potrava upravuje v kuchyni, tak pouze vařením nebo dušením. Zásada je, aby potrava, než jde na oheň, obsahovala vodu. 

Tato dieta musí být dodržována velmi důsledně, protože pacienti, kterým je dána, jsou přecitlivělí na látky, obsažené v zakázaných potravinách. Nepatrné nedodržení může velmi ohrozit nebo znemožnit léčebný proces.

Dnes, kdy se výskyt kancerogenů mnohonásobně zvýšil a útočí na nás z mnoha stran, je důležité každé, byť malé zmenšení jejich příjmu. Není naprosto na místě rezignace, někdy vyjádřená slovy: žijeme v tak zamořeném prostředí, že už je to jedno, zda kouříme, co jíme atd. Naopak, každé snížení je důležité. Přestože musíme dýchat, jíst a pít, a tak jisté množství těchto látek přijmout, je možno pouhou úpravou životosprávy si výrazně snížit riziko vzniku rakoviny. Mezi nejhorší kancerogeny patří dehet ve všech podobách. Proto se vyhneme potravinám, které jej obsahují. Nejhorší potravinou vůbec jsou uzeniny. Zde maso, které je samo o sobě problematickou potravinou, je syceno v kouři dehtem, aby se nekazilo. Je tedy tak jedovaté, že jej ani bakterie nežerou. To je podstata konzervace dehtem. Člověk toto nepromyslí a jí zvláště v posledních desetiletích uzeninu i několikrát denně. To ale bohužel není zdaleka všechno. Potraviny, které se vyrábějí pražením, obsahují dehet rovněž. Jsou to například káva, kakao, melta, kde se přírodní zrna praží, až začnou hnědnout a černat. To se v nich začíná tvořit dehet. Pak je člověk rozemele a vyluhuje je do roztoku, jako v kávě či kakau, nebo použije prášku - například v čokoládě. Děti někdy pak dostanou dle názoru rodičů nebo prarodičů "to nejlepší" - šunku, čokoládu. Snad nejsmutnější kapitolou jsou dětské rakoviny. Ty jsou naprosto zbytečné. Zde vytvářejí maminky často svým nerozumným chováním svému dítěti tuto chorobu. Proč kouří, pijí kávu a jedí uzeniny během těhotenství? Cožpak je nenapadne, že dítě v jejich těle se nemůže odpojit od krevního oběhu maminky a musí tak trpně snášet všechny její rozmary? Ještě nenarozené děti jsou tedy zasahovány jak alkoholem, tak jinými látkami, včetně kancerogenů, bez možnosti obrany teprve se rodícího organismu i imunitního systému. Je to neomluvitelné a je to zločin sobectví. V dospělosti si sami můžeme vybrat svůj životní styl a nést i sami následky. Proč by nevinné dítě mělo nést důsledky nemyšlení matky? Snad jednou přijde doba, kdy se lidé budou dívat na život ve všech jeho podobách s posvátnou úctou a budou se snažit o více rovnováhy ve svých postojích a činech. Dalšími škodlivinami tvořícími člověku možnost vzniku rakoviny je vše, co prochází kuchyňskou úpravou ohněm bez přítomnosti vody. Tedy vše pečené a smažené. Neměla by tedy tato úprava převažovat, nebo je možné tmavý až zčernalý povrch odkrojit, jako například kůrku chleba. 

Další skupinou kancerogenů jsou látky, které se používají k chemické konzervaci potravin. Například kyselina benzoová je silný kancerogen. Je-li přidána k potravině, učiní ji nepoživatelnou pro mikroorganismy. Potravina se nekazí. Je to ale konzervace opět nezrušitelná. Zde jíme konzervační látku společně s potravinou, což je přirozeně nevyhovující. Naopak konzervace sušením, mražením, sterilizováním či s použitím přírodních látek je neškodná. Naše potrava má ale obsahovat co nejvíce čerstvých potravin, které nejsou ani kuchyňsky upravovány a zachovávají si tak celou škálu živin - ty, které dnešní věda zná, i ty, co ještě nikoli. Rakovina je proces, který je následkem chorobně změněných funkcí organismu. Proto rakovina jako nemoc začíná někdy rok i déle před první zvrhlou buňkou nádoru. Odstraníme-li tedy nádor, nevyléčili jsme rakovinu, ale pouze odstranili její následek. Vedle zásahu na vlastní nádor je tedy nutné působit na ty poškozené funkce organismu, které vůbec dovolily, aby něco tak nepřirozeného, jako je rakovinná buňka, mohlo v těle vzniknout, ale hlavně dále se množit. Proto pouhé odstranění či rušení nádoru není možno vydávat za léčbu rakoviny, ale pouze za zachraňování před následky této choroby. Pan Zezulka jako první mluvil o rakovině jako o procesu vzniklém na podkladě bioenergetické nedostatečnosti, kdy dochází k nerovnováze některých orgánových center. Důsledkem je pak mimo jiné například ztráta obranyschopnosti vůči kancerogenům. Ty pak, místo aby byly vyloučeny vně těla, se dostávají až k buňce. Zde se pak uplatňuje dráždění, jako například chronický patologický proces, žaludeční vředy či libovolné jiné místo (třeba i jen mechanicky drážděné hrubým oděvem nebo buňky drážděné ionizujícím zářením atp.). Právě dráždění způsobí zvýšenou koncentraci kancerogenu v tomto místě a nádor po splnění několika dalších podmínek vzniká zde. Mechanismus jeho dalšího šíření je pak dán jeho lokalizací a agresivitou procesu. I rakovina, jako vše, má své dimenze. Jsou velmi agresivní, rychle rostoucí nádory i velmi pomalé, sotva doutnající, které mohou trvat i řadu let. Lidé vyslovili již mnoho teorií vysvětlujících tuto nemoc. Jednou se soudilo, že příčinou jsou viry, jindy byl za viníka označen imunitní systém nebo samotná zvrhávající se buňka a její genetický kód. Logičnost Zezulkova popisu úlohy kancerogenu i morfologických center mozkových a dalších poznatků, které zde nebylo možno pro přílišnou odbornost uvést, je udivující. Pro mnoho lidí je ale neuvěřitelné, že tento člověk dokázal opakovaně průkazně léčit rakovinu, a tak prakticky doložit své názory. Za čtyřicet čtyři let jeho praxe byly léčeny snad stovky lidí s touto diagnózou. Byli to většinou "obyčejní lidé", ale i slavné osobnosti. Byli mezi nimi lékaři i profesoři medicíny. 

 

Tomáš Pfeiffer

 

Zdroj: Časopisy BYTÍ. Prevence. 6/1995 až 14/1996, Tomáš Pfeiffer – Dimenze 2+2 Praha.

Antikancerogenní dieta Josefa Zezulky

Zakázáno! 

Kouření. - Vynechat vše, co je uzené (např. uzené maso, salámy, šunka, uzený sýr atd.). - Vše pražené, i odvary z praženého (např. káva, melta, kakao, čokoláda atd.). - Vše smažené. - Vše pečené. Co je nutné požívat jako pečené (např. chléb), odkrojit kůrku. Nutné ostatní pečivo (např. housky) jen bledé, nevypečené, a co nejméně. - Vynechat konzervy s kyselinou benzoovou. - Chránit se všeho, co obsahuje dehet (např. masti).

 

Doporučeno: 

Potrava syrová (např. ovoce, zelenina, mléko, máslo atd.). Pokud se jakákoliv potrava upravuje v kuchyni, tak pouze vařením nebo dušením. Zásada je, aby potrava, než jde na oheň, obsahovala vodu.

Tato dieta musí být dodržována velmi důsledně, protože pacienti, kterým je dána, jsou přecitlivělí na látky obsažené v zakázaných potravinách. Nepatrné nedodržení může velmi ohrozit nebo znemožnit léčebný proces.

 

Dieta určená pro onkologické pacienty a zejména také pro prevenci nádorového procesu.

 

(Sama dieta není schopna vyléčit nádorový proces, ale je podmínkou pro úspěšné biotronické duchovní působení. Dieta vhodná pro onkologické pacienty, pomáhá také při prevenci vzniku nádorového procesu.)

JEDEN Z NÁZORŮ LÉČITELE

Zpráva pro konferenci Monte Carlo 1975

Josef Zezulka – Československo, Praha

 

Pomalu, ale jistě nastupuje do zdravotnictví léči­telský obor. Tím je myšleno přímé a vědomé předávání lidských vitálních sil ze schopného léčitele na pacienta, za účelem likvidování choroby. Myslím, že je to nejstarší zdravotnický obor, který ale byl dlouho u většiny lidí na světě zapomenut, a u těch, kteří ho znali, zanedbán. Dnes je znovu propracován a podstata je potvrzována novými vědeckými objevy.

Oficielně doposud pomáhá člověku v jeho chorobách pouze medicína. Působí pomocí farmak, tím vyvolává tělesné reakce, nebo desinfikuje, nožem odstraňuje nemocné tkáně, nebo je ruší destruktivním zářením, rovná deformace, podporuje hojení, a tak dále. Léčitelství se liší od medicíny svojí podstatou a charak­terem. Přenosem vlastních vitálních sil působí léčitel na bioenergetický tělesný režim, na posílení tělesné resistence, na vyrovnání homeostasy.

Z podstatného rozdílu těchto dvou zdravotnic­kých oborů vzniká pak také možnost, že v některých případech se léčitel může jinak dívat na určitou chorobu než lékař. Také k ní může zaujímat jiný postoj a může mít o jejím charakteru jiný názor a samozřejmě pak i jiné léčebné zkušenosti.

Ve své léčitelské praxi jsem získal poznatek, který považuji za důležitý. Jedná se o poznatek léčení rakoviny léčitelem. Lékař zatím tuto chorobu nemůže léčit proto, že nemá vhodný lék. Proto se zcela správně zaměřuje na záchranu pacienta tím, že se snaží odstranit z těla všechny rakovinové buňky, nebo se je snaží zářením zničit, případně cytostatickými léky zpomalit životní pochody ve tkáních a tak prodloužit život.

Léčitel proti tomu může do určité míry, která je dána jeho léčitelskými kvalitativními a kvantitativními hodnotami, vytvořit, nebo ovlivnit sanační proces a pracovat směrem k uzdravení. Pak také může pozorovat, co mu v jeho práci vadí.

V 20leté léčitelské činnosti pomáhám s poměrnými výsledky, které jsou vázány na různé okolnosti, nemocným rakovinou již přes 20 let. Záhy jsem získal poznatek, že léčení rakoviny brzdí, nebo úplně znemožňuje:

1) Přítomnost kancerogenních látek obsaže­ných zvláště v potravě a inhalovaných.

2) Nedostatek čerstvé, vitální stravy.

Stanovil jsem dietu, ze které jsem vyloučil zvláště nebezpečné kancerogeny a zařadil vitální stravu. Pokud ji pacient přísně a důsledně dodržel a pokud se nevy­skytly jiné rušivé faktory, byly léčebné výsledky překva­pující. Zdůvodněním správnosti této diety byly případy, kdy pacient dietu dodržoval a uzdravoval se, ale před dokončením léčby ji porušil. Pak nastalo markantní zhoršení, zvrat v léčebném procesu – recidiva, která se už jen velmi těžko dala zastavit. Takových případů s výsledkem vždy stejným bylo dost a jasně ukazovaly na správnost předepsané diety.

Tak vzniklo mé přesvědčení, že při rakovině všech typů je PŘECITLIVĚLOST na kancerogeny a karence určitého typu vitálních sil, které znemožňují léčení tím, že podporují celkový rakovinný proces.

Domnívám se, že tento poznatek může být užitečný i u lékařských zákroků a též jako nutný sanační faktor u prekanceróz. To mě vede k tomu, že svůj poznatek předkládám vědecké veřejnosti k vědeckému ověření a věřím, že k brzkému uvedení do praxe.

Dietu nařizuji u všech případů rakovin, i u všech stavů, které je možno typovat jako prekancerózy. Dieta musí být dodržována velmi důsledně a poctivě, protože se jedná o přecitlivělost, kde může být jako rušící i malá dávka. Snad je to důvod, že se jen velmi těžko, vlastně jen s nepatrnými dílčími úspěchy léčebně ovlivňují bronchogenní a pulmonální rakoviny, které v městském prostředí není možno vzdálit inhalovaných kancerogenů. Rakoviny napadající tkáně mají prognózu lepší.

Nemocný rakovinou je ihned při prvé návštěvě u mne poučen o dietě, a aby nezapomněl, obdrží rozmnožený lístek tohoto znění.

Cituji:

Zakázáno:

Kouření. Vynechat v potravě vše, co je uzené (například uzené maso, salámy, šunku, uzený sýr a podobně). Vše pražené, to je i odvary z praženého (například káva, melta, kakao, čokoláda a podobně). Vše, co je smažené. Vše pečené. (Co je nutné používat jako pečené, například chléb, pak odkrojit kůrku. Nutné ostatní pečivo – housky – jen bledé, nevypečené a co nejméně).

Vynechat konzervy obsahující kyselinu benzoovou. Neužívat dehet v žádné formě (například v masti).

Doporučeno:

Potrava syrová a hlavně čerstvá (například ovoce, zelenina, kořenová zelenina, ořechy, mléko, máslo atd.).

Pokud se jakákoliv potrava upravuje v kuchyni, pak pouze vařením a dušením. Zásada je, aby každá nádoba s potravou dříve, než jde na oheň, obsahovala vodu. 

Tato dieta musí být dodržována velmi důsledně, protože ti pacienti, kterým je dána, jsou přecitlivělí na látky obsažené v zakázaných potravinách. Nepatrné nedodržení může velmi ohrozit, nebo znemožnit léčebný proces.

Lékařská věda zná kancerogenních látek daleko více. Je jich celá řada. Například některé hormony, uhlo­vodíky, a tak dále. Myslím, že tyto další nebrzdí tolik, nebo neznemožňují léčbu do té míry jako ty zakázané v dietě. Považuji je spíše za vyvolávající faktory, a ne za ty základní, které vytvářejí základ malignity. Jejich činnost na vzniku rakoviny se zdá být jiná.

Dokud rakovina jako celkový tělesný proces nepro­pukla, tělo se s těmi zakázanými kancerogeny dokáže vyrovnat. Po propuknutí choroby jsou však již zhoubné. To ale neznamená, že nejsou jinak škodlivé i zdravému tělu.

Žádný živočich neovlivňuje svoji potravu ohněm, pouze člověk. Jistě nemůžeme říci, že by na takový vliv bylo lidské, nebo jiné živočišné tělo stavěno. A že je to vliv silný, vidíme, jak oheň dokáže jakoukoliv potravu měnit. Pokud působí při kuchyňské úpravě vliv ohně samotný, například bez vody, nebo bez vzduchu, rychle vytváří v potravině dehet. Je to například při smažení, pečení, pražení. Dehtem rychle nasákne potravina při uzení, které je vlastně konzervací dehtem. Vzniká tak nepřirozená, a proto pro tělo nevhodná strava. A nyní si stačí uvědomit, kolik v dnešní době takové potravy člověk denně přijímá.

Nebudu jistě daleko od pravdy, budu‑li považovat za založení rakovinových onemocnění dobu, kdy člověk poprvé použil k přípravě potravy oheň. A nejenom rako­vinových onemocnění. Druhá složka, o kterou se opírá moje dieta, je nedostatek vitální stravy. Co je rozuměno pod tímto pojmem?

Vše, co je živé, má mimo jiné také vitální sílu v určité intensitě a kvalitě (biologickou nebo životní energii). Tento prastarý poznatek je nyní vědecky ověřovaný například Kirlianovou fotografií.

Rostlina, nebo její část, která je čerstvě utržena nebo uříznuta, vyzařuje na fotografii zpočátku plně, to znamená, že má plnou vitální kapacitu, ale postupem krátkého času její vyzařování slábne, až se ztratí. Doba je různá. Nejkratší je u listů, delší u plodů a nejdelší, na dlouhý čas stálá, je u jader, semen a kořenů. To znamená, že rostlina má svoji vitální kapacitu, která po oddělení od jejího základního životního zdroje postupně slábne, až se ztratí. Víme, že na naší planetě je život ze života. Pouze zelená rostlina přijímá anorganickou stravu, ze které žije. Ostatní vývojové typy přijímají potravu organickou, a navíc ještě živou. To znamená takovou potravu, která má mimo známé hmotné substance navíc ještě vitální sílu – životní energii. 

kirlian-424x288.jpg

Kirlianova fotografie

Josefa Zezulky

Pro potřebu člověka je samozřejmě myšlena životná strava rostlinná, protože člověk, ať už to chce přiznat, nebo ne, je vývojově vytvořen jako vegetarián – fruktivor.

Začíná se nám jevit fakt, že tak jako tělo potřebuje stravu tuhou, tekutou a plynnou, se známými bílko­vinami, vitamíny atd., tak musí mít v potravě vitální sílu, která je nutná pro životní projev jeho tělesné hmoty. Jestliže ji nemá, trpí její karencí, která je příčinou celkového tělesného oslabení, poklesem vlastní tělesné a možná, že i viscerální vitality, a tím snížením základní resistence vůči noxám prostředí. 

Zamysleme se nad naší stravou. Většinou jíme starší potravu, bez vitální síly, nebo dokonce konzervovanou. Pokud se na trhu dostaneme k ovoci nebo k zelenině, je již také většinou dříve utržená a vitální síly v ní je málo, nebo úplně chybí. Plnou hodnotu máme pouze v syrové kořenové zelenině a v čerstvých jádrech, tedy tam, kde je možno při případném zasazení do země obnovit život a růst. Máme zde tedy dvě složky v potravě, kterých si musíme při rakovině všimnout. Jedna, která škodí, to je kancerogen, a druhá, která je nutná a nedostává se jí. Tu první můžeme při rakovině poměrně rychle vyřadit, jestliže je pacient ukázněný. Tu druhou můžeme sice ihned zařadit, ale ona nám nemůže vždy přinést tak rychlý výsledek, jaký je potřeba. Tělo nemůže příliš rychle přeformovat přijaté vitální síly z potravy na tělesné, zvláště ne, když se již projevil rakovinový proces.

A tady v budoucnosti nastoupí biotronik (sanátor), který je schopen vitální síly předat, předat je již modi­fikované tak, jak je jich zapotřebí, a působit jimi při sanačním procesu.

Vypracoval jsem biotronickou metodu pro pomoc při rakovinovém onemocnění, kterou používám již od roku 1955 s dobrým léčitelským úspěchem, který je ovšem individuální a řídí se dle okolností. 

Mimo klasické snímání chorobně změněného plasmatu a celkové naplňování vitální silou působím lokálně na játra. Snažím se zvýšit jejich detoxikační aktivitu a vůbec je celkově posílit. Jedná se hlavně o část u středové čáry doprava, u sternální kosti.

V další fázi působím na morfologické centrum (můj názor i termín), které předpokládám ve velkém mozku. Jedná se o centrum, které drží v raportu veškerou tělesnou formu, tedy těla jako celku, pak orgánů a buněk. Nevím, v které části mozku ho hledat, a také nevím, neuplatňuje‑li se korelace s malým mozkem. Proto působím na malý i velký mozek. Silový proud ladím ke klidu a rovnováze. Snažím se tak o rušení patologické neoplasie a získání rovnováhy v morfolo­gických příkazech, jejichž chaos může být způsoben aferentně i eferentně.

Teprve v poslední fázi působím lokálně na nádor. Soustřeďuji se na jeho buňky a silový proud ladím klidově. Snažím se pronikat do organismu buněk a rušit jejich ohňovou aktivitu. Zde není klidové síly nikdy dosti. Proto při prozařování rukama rád používám jako kom­plementu teplé vody. Prozařuji mokrýma rukama. Tím modifikuji celkovou vitální sílu a zesiluji její klidový prvek. Tímtéž způsobem působím později na rozpouš­tění nádoru. Rozpuštění se nedaří vždy a u všech rako­vinových typů stejně. Proto je správné po provedené kůře předat pacienta chirurgovi pro vyjmutí nádoru. Místo nádoru je locus minoris resistentiae, kde by mohlo později dojít k případné recidivě. Ale v budoucnosti bude možné pacienta předat až po provedené kúře, protože mnohdy plánovaná operace nemusí být provedena. Pokud se lékař k operaci rozhodne, pak se předcháze­jící léčitelskou kúrou znemožní, nebo alespoň zmenší možnost tvoření metastáz. To pak záleží na schopnosti léčitele a na délce času, kterou má před operací. Po pro­vedeném lékařském zákroku co nejdříve kúru opakovat.

Při postoperační kúře se léčitel mimo klidnění tkáně soustředí na dostředivé hojení. Pokud je to možné, brzy použije jako komplementu opět vody.

Dále po dobu nejméně 5 let opakovati zajišťo­vací kúru 2x za rok. Po celou dobu přísně dodržovat dietu a raději ji již dodržovat stále. Bez těch zakáza­ných potravin se člověk docela dobře obejde a ty dopo­ručené mu prospívají všeobecně, takže to snad nemusí být problémem. 

Věřím, že v budoucnosti bude takto naznačený postup samozřejmou součástí zdravotnictví, zatím to možné není. 

 

Josef Zezulka

 

(z knihy ZEZULKOVA BIOTRONIKA, uspořádal Tomáš Pfeiffer, Dimenze 2+2 Praha, 2015)

Nádorová onemocnění
Antikancerogenní dieta
Názor léčitele
Kirlianova fotografie J.Z.
Zezulkova dieta
bottom of page