top of page
Úvodní video

ZDRAVÍ NEZNÁ HRANIC – HLEDEJME, CO NÁS SPOJUJE


Pro kvalitní život potřebujeme kvalitní informace. Proto bylo nutné, aby vznikla celosvětová informační databáze alternativních oborů s názvem Platforma 2020 Praha která se zrodila při výjimečné celosvětové akci – Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha - konané pod záštitou hlavního města Prahy.


Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha


Vystoupily zde se svými příspěvky významné světové osobnosti z oblasti alternativy a vědy – projektová manažerka ve Světové zdravotnické organizaci Isabelle Wachsmuth, Dr. Geetha Krishnan z odboru pro TCIM ve WHO v Ženevě, generální tajemník a vedoucí výzkumu Evropské asociace pro ájurvédu, genomový biolog Madan Thangavelu z University v Cambridge, Bhaswati Bhattacharya z Cornellovy university v USA, profesor medicíny na Lotyšské universitě Valdis Pirags, Jesper Madsen z Dánska za celoevropský výzkumný projekt CAMbrella, odborník na holistické zdraví a tělesnou a duševní pohodu Stephan Hein, prezident EUAA Peter Kath, profesorka Anna Strunecká, facilitátorka, terapeutka Kineziologie One Brain a poslankyně Parlamentu ČR Miloslava Rutová a mnoho dalších.


Na počátku všech těchto snah je nejvýznamnější český biotronik Josef Zezulka, jeho výtečné výsledky v onkologii a dalších oblastech tehdejší režim utajil a paradoxně byl více znám v zahraničí. Tomáš Pfeiffer pokračuje v jeho práci. Založil např. Duchovní universitu Bytí, která je vzdělávacím systémem Společenství Josefa Zezulky, profesní komoru Sanátor, která je garantem odborné způsobilosti jejich adeptů ustavených v Biotronice Josefa Zezulky. Komora Sanátor se pokouší zvýšit povědomí o oblasti CAM (z angl. Complementary alternative medicine = komplementární a alternativní medicína).


Jedním z jejich významných počinů je kniha Alternativní medicína ve světě, aneb O čem se mlčí, která je volně ke stažení.

Dle světové veřejnosti je publikace opakovaně kladně hodnocena pro nejúplnější informace o alternativní medicíně, které jsou z plně ověřených zdrojů, např. PubMed, Cochrane a dalších.SETKÁNÍ SVĚTOVÝCH ODBORNÍKŮ V PRAZE


Tomáš Pfeiffer

Myšlenku uspořádání tohoto kongresu Tomáš Pfeiffer, ředitel Institutu pro TCIM, projednal s mnoha mezinárodními osobnostmi i institucemi. Navštívil britský Parlament, Evropský parlament, centrálu WHO v Ženevě a mnoho dalších akcí a kongresů.


Kongres, který úspěšně proběhl 10. - 12. září 2021, byl poprvé v Evropě ve virtuální 3D formě, což umožnilo zkvalitnit informační přínos a přímou interakci mezi účastníky a návštěvníky.


K dispozici jsou pro vás záznamy vystoupení všech účastníků v přednáškových sálech, bohaté informace v posterových prezentacích a také výstavní stánky, kde si budete moci pustit různá videa, stáhnout materiály a mnoho dalšího.


Se svými příspěvky na kongresu vystoupilo mnoho významných světových osobností z oblasti TCIM/CAM (tradiční, komplementární, integrativní a alternativní medicíny) a také vědy. Přinášíme Vám ukázku – některé z oborů, které na kongresu jejich zástupci prezentovali, neméně zajímavá byla i přednášená témata, a to hlavně svojí rozmanitostí. Kompletní záznam z kongresu můžete zhlédnout zde.ÁJURVÉDA


značí spojení ájus (život, dlouhověkost, životní síla, zdraví) + véda (vědění), tj. nauka o zdraví. Je to systém tradičního indického lékařství. Ájurvéda se zabývá zdravím člověka, ale vnímá zdraví jako mnohem širší pojem než pouze absenci nemoci.

Ukazuje nám, jak do svého života vnést harmonizující návyky v oblasti tělesné, duševní i spirituální.


Léčba onemocnění Covid-19 a postcovidových příznaků prostřednictvím ájurvédy


Amarjeet S Bhamra, vedoucí tajemník Nadstranické skupiny pro indické tradiční vědy při britském Parlamentu v Londýně a další zástupci ájurvédy zmínili případy, kdy se pomocí ájurvédských režimů dařilo zlepšit stav po onemocnění Covid – 19 - získat zpět rovnováhu, zotavit se z únavy – nechuti k jídlu - špatného spánku - bolestí na hrudi - neschopnosti dýchat - ztráty chuti - sluchu a mnoha dalších problémů. Bylo využito kombinace meditace - rozjímání jako výchozího bodu pro zlepšení spánkového režimu a pozitivního náhledu a také dietních metod s určitými jemnými ájurvédskými čaji. Použitím ájurvédských léčivých bylinných olejů pro léčebné masáže a jógových praktik se podařilo statisticky zlepšit kvalitu procesu uzdravování, včetně pozitivního myšlení.

Další zajímavá témata:

Účinek ájurvédy při léčbě opakovaných horních cest dýchacích

Role ájurvédy u dětí s autismem


BIOTRONIKA


je nemedicínský obor sloužící k pomoci pacientům při chorobách způsobených bioenergetickou nedostatečností. Podstatou biotroniky je v první řadě životní filosofie a za ní následuje uplatnění této filosofie v praxi. Vychází z poznatku, že člověk sestává ze tří základních částí – hmoty, ducha a vitality. Je-li příčina onemocnění ve hmotě, je hmotné podání léků nejúčinnější, je to doména medicíny. Porucha v psyché má být ovlivněna zejména psychickou silou, tedy psychoterapií, ve vážných případech hlubokou hypnózou či jinak. Porušené silové vitální systémy buněčné, orgánové i celotělové pak náleží biotronice. V mnoha případech je choroba způsobena více činiteli, zde je pak nutná spolupráce příslušných oborů.


Biotronika neslouží jako náhrada medicínské léčby a nikdy neodvádí pacienta lékaři, ale vnímá se jako možný budoucí doplněk klasické medicínské léčby.

Tomáš Pfeiffer, filosof, biotronik, ředitel Institutu pro TCIM, Česká republika, vystoupil s příspěvkem Biotronika - naděje v nemoci pro 21. století. Prezentoval zde významné výsledky – zdokumentované kazuistiky, u kterých je biotronika úspěšná, jako např. roztroušená skleróza, rakovina, DMO. Také zmínil antikancerogenní dietu, kdy sama dieta není schopna vyléčit nádorový proces, ale je dietou šetřící organismus.


HOMEOPATIE


její podstatou je přinést do našeho organismu energetickou informaci, na kterou určitým způsobem reagujeme a použijeme ji ke zvýšení sebeobranných možností proti určité nemoci nebo obtíži.


Nosódy – žádané pacienty, potřebné pro praktiky


Nora Laubstein, prezidentka Asociace pro přírodní medicínu v Evropě (ANME) z Německa hovořila o nosódách, což jsou homeopaticky vyrobené preparáty ze sekretů, z virů, bakterií a nemocných tkání. Mají působit podobně jako očkování skrze aktivaci imunitního systému. Při zvyšující se rezistenci k antibiotikům a přítomnosti nových mikrobů a nemocí je nutno snížit a potírat jejich množení a dopady. Nosódy jsou nezbytnou součástí homeopatické léčby chronických onemocnění a pokud jsou zahrnuty jako léčebný prostředek, je zároveň příznivější průběh léčby nepřenosných nemocí. Jsou tedy důležitým pomocníkem v podpoře zdraví a léčbě pacientů.


Autopatie – homeopatická metoda nového paradigmatu


Ředitel Homeopatické akademie v Praze Jiří Čehovský se věnoval vysvětlení principů autopatie, což je relativně nová metoda holistického léčení vyrůstající z principů klasické homeopatie.

Zatímco homeopatie používá informaci z přírody, autopatie bere léčivou informaci z tělesného nebo čakrálního systému té osoby, která má být ovlivněna. Metoda je vhodná jak pro léčitelské poradenství, tak pro svépomoc.

Další zajímavá témata:

Zdůvodnění účinnosti homeopatie podle principu fyzikální rezonance


GEMMOTERAPIE


je speciální metoda bylinné léčby, která využívá přípravky na bázi semen, pupenů a mladých výhonků rostlin, tj. zárodečných tkání, které mají významné biologické účinky na lidské zdraví.

Mgr. Jarmila Podhorná ze své dlouholeté praxe prezentovala téma Gemmmoterapie - byliny v prevenci civilizačních onemocnění - bakteriálních, virových i onkologických, při problémech pohybového, nervového či trávícího aparátu a dalších. Gemmoterapie je využívána také po následcích Covidu a očkování.


JÓGA


Systém jógy zahrnuje ásany (fyzické pozice), dechová cvičení, relaxaci a meditaci.

Stephan Hein – odborník na holistické zdraví a tělesnou a duševní pohodu, Velká Británie - Inspirace jako léčivá síla.

Nejistota a "život žitý mimo rovnováhu s přírodou" má za následek deprese, úzkosti a prudký nárůst chronických fyzických a duševních zdravotních problémů. K jejich řešení je zapotřebí odpovědné konverzace, která nahlíží na hlubší příčiny z rozšířeného úhlu pohledu: ve vzájemném působení mysli - těla a duchovních vrstev lidské zkušenosti.

Stephan Hein úspěšně využívá "Medicínu tvořivého vědomí", která slouží k lepšímu porozumění životní situace, procesu otevírání vědomí a "rozšiřování pole" vnímání pro hlubší kognitivní porozumění. Vhodnou technikou k vnitřnímu tvůrčímu propojení jsou jógové relaxační praktiky. Výzkum ukazuje, že holistické postupy založené na propojení mysli, těla a duše vytvářejí pocity inspirace, sebeaktivace, odolnosti a posílení.

Sestra Jayanti Kirpalani - Rádžajógová meditace a její vliv na zdraví a pohodu.

Meditace rádžajógy se zabývá tématem mysli a ducha. Pokud jde o fyziologii, velkou roli hraje imunitní systém. V několika zemích proběhly experimenty, které podrobně popisovaly myšlenky – nálady – pocity a vědomí z hlediska buď pohody, nebo naopak špatného zdraví. Vyplynulo z nich, že tam, kde je strach a ztráta naděje, klesá kapacita imunitního systému. A tam, kde je naděje a nadšení pro život – tam imunitní systém rozhodně postupuje. Vědomí a pozitivní myšlenky jsou naprosto zásadní ve zvládání zdraví a pohody.


KINEZIOLOGIE


Při nemoci nebo stresu, ale i třeba díky traumatům z dětství uloženým v podvědomí nastává narušení a zablokování energetických toků v těle. Tak se vytváří nejrůznější psychické či fyzické problémy, které se mohou stát chronickými. Stresové situace mohou podle této teorie ovlivnit negativně až 75% mozku. Pomocí testování svalů může terapeut tyto energetické blokády vyhledat a pomocí jemných technik přerušený energetický tok obnovit. Kineziologie využívá vlastních ozdravných sil, kdy po odblokování se organismus začne postupně vracet do rovnovážného stavu.


Kineziologie – nekonečné možnosti – poznej sám sebe


Na kongresu vystoupily dvě odbornice na specializovanou kineziologii – Carol Ann Hontz, B.S., M. Ed. z USA a Miloslava Rutová, terapeutka kineziologie One Brain, poslankyně Parlamentu ČR. Obě ze své zkušenosti vědí, že pomocí kineziologie lze úspěšně poznat a účinně odstranit bloky, které nám brání v dalším rozvoji, pomocí různých technik a korekcí odstranit traumata - z dětství, dospívání i dospělosti - která se projevují jako psychická nebo fyzická zátěž, a přispět k vnitřní transformaci a zlepšení kvality života člověka.


TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA


Ojedinělý systém léčení, jehož kořeny lze nalézt v dílech starších více jak 2000 let. Je založen na filosofii rovnováhy dvou protikladných principů jin a jang. Hlavními léčebnými metodami je fytoterapie (terapie bylinnými přípravky), akupunktura, masáže, cvičení a dietetika sestavená na základě konstituce člověka a ročního období.


TČM z pohledu uživatelů – výsledky sociologického průzkumu mezi klienty TČM v roce 2018 v České republice


Zástupkyně TČM v České republice MUDr. Ludmila Bendová předložila výsledky průzkumu – jakým způsobem je TČM přijímána a integrována do služeb veřejného zdravotnictví a jak uživatelé hodnotí klinické a další účinky léčby TČM.


Průzkum zjišťoval rozsah zdravotních potíží léčených TČM, četnost a délku léčby, finanční aspekty, neboť léčba není hrazena ze systému veřejné zdravotní péče, a subjektivní účinky. Mezi respondenty z celé republiky patřily častěji ženy, mladší lidi a osoby s vyšším vzděláním. Průzkum ukázal, že TČM je široce využívána k léčbě širokého spektra zdravotních potíží. Uživatelé uváděli vysokou míru spokojenosti (91%) - kromě klinických účinků i další psychosomatické účinky a účinky na životní styl v pozitivním smyslu – prevence, podpora zdraví a psychosomatická pohoda. Určitá integrace mezi TČM a systémem veřejné zdravotní péče existuje, ale pouze 28% respondentů bylo současně léčeno TČM a veřejnou zdravotní péčí (tj. západní medicínou).


VITAMÍNY A MINERÁLY


Prof., RNDr. Anna Strunecká, DrSc. zvolila téma: Vitaminy a minerály v prevenci a intervenci civilizačních nemocí a covidu-19

Nedostatek vitaminu B, D3, hořčíku a zinku je mimořádně rozšířený u populace ve většině vyspělých států. Otevřený dopis více než 200 autorů pro představitele zdravotnictví a lékaře vyzývá k okamžité celosvětové akci pro zvýšení konzumace vitaminu D3 v boji proti covidu-19. Významným faktorem je podávání vitamínu B6, B9 a B12, z minerálních látek je to hořčík a zinek, který může snížit riziko, trvání a závažnost infekcí SARS-CoV-2, zejména u rizikových skupin.


VÝŽIVA ZALOŽENÁ NA ROSTLINNÉ STRAVĚ


Podle názorů odborníků je rostlinná strava jedním z nejzdravějších způsobů stravování. V posledních 15 letech v této oblasti proběhlo mnoho výzkumů, kdy bylo potvrzeno, že plnohodnotná rostlinná strava je prospěšná a vhodná pro osoby jakéhokoliv věku.

Dr. rer. nat. Katharina C. Wirnitzer, docentka sportovní vědy a didaktiky, Universita Insbruck, Rakousko a její téma - Veganská strava ve zdraví a sportu: Přínosy a výhody pro mladé lidi a sportovce - zaujalo širokou veřejnost i odborníky a autorka za ně získala cenu za nejlepší posterovou prezentaci.

Zdraví je především nejzákladnějším předpokladem pro to, abychom mohli vést plnohodnotný život. Vzhledem k tomu, že jídlo a sport jsou považovány za "léky", zejména v probíhajícím krizovém období COVID-19, je jejich neustálé vzájemné užití velmi účinným, ale jednoduchým nástrojem pro zlepšení zdraví.

Podle nejnovější studie z roku 2021 analyzující téměř dvě miliardy příspěvků na Facebooku se předpokládá, že hnutí využívající rostlinné stravy bude i nadále růst, přičemž hlavními hybateli celosvětového posunu směrem ke zdravější a udržitelnější stravě a životnímu stylu budou mladé generace. Veganská strava zažívá boom v mainstreamu i ve sportu, protože je vhodná od dětství až po stáří, a to i pro sportovce.

Ze současných vědeckých údajů je zřejmé, že veganská strava přispívá ke zdraví. Ze sportovních úspěchů v podobě vítězství až na profesionální úrovni a překonávání rekordů je také zřejmé, že veganství je slučitelné s vrcholovou výkonností.

Poznatky o veganské stravě mají potenciál povzbudit pacienty všech věkových kategorií, odborníky v oblasti zdraví, výživy a sportu a rozhodující činitele ve vládních, komunitních a vzdělávacích institucích k větší otevřenosti při zvažování veganské stravy; kromě zdraví je to prospěšné také pro životní prostředí, klima i dobré životní podmínky zvířat.


DALŠÍ ZAJÍMAVÁ TÉMATA


Rostoucí využívání Komplementární a Alternativní Medicíny poukazuje na zásadní potřebu spojení západní vědy se zdravotnickým přístupem CAM/TCIM (Komplementární a Alternativní Medicíny / Tradiční, Komplementární a Integrativní Medicíny).

Akupunktura, léčitelství, Ájurvéda, homeopatie... Miliony lidí na celém světě využívají služeb alternativních lékařů – a v mnoha případech souběžně navštěvují lékaře medicíny západní. Lidé na celém světě však vůbec nemají možnost využít potenciálu, který skutečně existuje.

Čelíme poměrně mnoha výzvám. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje je omezená, financování je nedostatečné, v mnoha zemích je zásadní překážkou nedostatečné uznání ze strany vlády a narážíme na silný odpor konvenční vědy. A pak je tu komunikace.

Jako pozitivní konkrétní příklad poslouží projekt CAMbrella, který probíhal v letech 2010 až 2012, podílelo se na něm patnáct universit z dvanácti zemí a který byl úspěšně zakončen.ZÁVĚR


Za pořadatele kongresu vyjádřil Tomáš Pfeiffer poděkování všem zúčastněným z celého světa, od Indie až po USA, za jejich příspěvky a vyslovil velké potěšení z jejich vzájemného setkání.

„Byl bych rád, kdyby trend sbližování oborů TCIM/CAM a medicíny EBM nastal i u nás. Proto jsme realizovali Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha, jehož motto mluví za vše: Zdraví nezná hranic – hledejme co nás spojuje. Těší mě, že místem zrodu je Praha, srdce Evropy. Smyslem kongresu je představit odborné i laické veřejnosti obory tradiční, komplementární, integrativní a alternativní medicíny a zejména spustit do plného provozu celosvětovou informační databázi v oblasti TCIM/CAM - Platforma 2020 Praha, která zdarma slouží všem potřebným."

Kvalitní život, 1. 10. 2021


74 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

SMYSL ŽIVOTA

Comments


Díl 1.
Díl 2.
bottom of page