top of page

Fotografie ze slavnosti,

konané každoročně 30. března od 12 hod na hoře Říp

Tato slavnost je již dlouholetou tradicí. Na tuto horu, která je v evropském kontextu významným důležitým krajinným silovým centrem a dodnes zůstává národním symbolem, přicházeli lidé ve všech kulturách a dobách.

30. březen - Den otevřeného nebe - je duchovním svátkem, kdy jsme blíže než kdy jindy tajemstvím víry a vědění. Každoročně se zde scházejí lidé z celé republiky, aby společně prožili vzácné okamžiky.

Slavnost dne otevřeného nebe se úzce váže s výročím probuzení přinašeče pana Josefa Zezulky v jeho 33 letech.

Slavnosti se můžete zúčastnit i Vy, vstup je volný. Z celé republiky se vypravují speciální autobusy, informace naleznete na stránkách www.dub.cz.

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015