kruh_3.png

Josef Zezulka

Vítáme Vás

na oficiálních stránkách

Biotroniky a filosofie Bytí

Josef Zezulka

"Člověk nesmí jen něčemu věřit.  Musí myslet, přemýšlet. A měnit se."

podpis_jz_web.png

Milí čtenáři,


 na těchto stránkách naleznete informace o panu Josefu Zezulkovi,

nejvýznamnějším duchovním mistrovi a filosofovi, a jeho díle.

Jsou sestaveny jeho žákem a jediným jím pověřeným pokračovatelem, panem Tomášem Pfeifferem a jeho spolupracovníky.

Josef Zezulka (1912–1992) byl český filosof, léčitel a zakladatel oboru biotronika.

Je autorem mnoha filosofických děl. BYTÍ- životní filosofie je jeho nejznámějším dílem.

Ve svém díle se zabývá zejména vznikem a životem vesmíru, vývojem bytosti, karmou, vegetariánstvím a životní energetikou.

Z jeho filosofie Bytí vychází stejnojmenný obor, jeden z významných pro pomoc člověku v nemoci.

 

Co je biotronika?

Slovo biotronika vymýšlí a naplňuje právě Josef Zezulka, jako jeden z léčitelských směrů. 

Podle Zezulky se člověk skládá ze 3 základních částí: hmotné, psychické a vitální. Stejně se dělí i choroby.

Zezulkova biotronika se týká doplňování a harmonizace právě vitálních tělesných sil.

Tvrdí, že každý člověk má základní kvótu tělesných sil, nutných k životu. Dále pak má vlastní silový systém i každý orgán a buňka.

Všechny tyto systémy jsou provázány a léčitel-biotronik na tyto silové systémy působí, pokud jsou narušené či poškozené.

Pan Zezulka léčil zásadně zdarma.

 

Jeho pokračovatel Tomáš Pfeiffer říká, že biotronika nenahrazuje medicínu, ale chce se starat právě o oblast vitálních sil, kde klasická medicína selhává. Její největší význam však spatřuje v Zezulkově filosofii Bytí.

 

Aktuality

 

Knihovna

Představujeme Vám krátkou ukázku ze stěžejního díla Josefa Zezulky, knihy o životní filozofii - BYTÍ.

V Knihovně pak naleznete kompletní sbírku jeho literatury.

 
 

Utajovaný léčitel

Video o panu Zezulkovi, které vzniklo krátce po jeho smrti v roce 1992.

Svoje zkušenosti ze setkání s tímto mimořádným člověkem, i v situacích velmi vážných, vyprávějí jeho pacienti a známí.

Jedná se o jediný autentický filmový záznam Josefa Zezulky.

Zveme vás však ke zhlédnutí i mnoha dalších videí.

Vstoupit